• Den 21 januari 2002 var en mörk dag.

  I dag är det 20 år sedan Fadime Şahindal mördades av sin egen pappa utanför familjens hem i Uppsala. I år skulle Fadime ha fyllt 47 år.
  Redan för 20 år sedan borde politiska åtgärder ha vidtagits för att bryta framväxten av parallellsamhällen. Så blev det inte. Parallellsamhällena har istället fortsatt växa, med värderingar helt skilda från övriga samhället. Än i dag får vi gång på gång nya vittnesmål från kvinnor som lever under kontroll och förtryck.
  Hon som förföljs och får utstå slag för att hon låtit håret hänga fritt utan slöja. Hon som dansat med sina vänner och inte längre är välkommen hem. Hon som ställs inför att giftas bort mot sin vilja eller bli dödad.
  Så här kan vi inte ha det i Sverige. Vi måste bekämpa hederskulturen med kraft.
  Sverige har inte tillräckliga verktyg för att kunna agera på utländsk mark. Vi måste utveckla lagstiftningen mot tvångsäktenskap. Mer måste göras för att bekämpa barnäktenskap. Svenska politiker har varit väldigt rädda för att bli anklagade för rasism och i stället så har man svikit dem som behövde den svenska generositeten, den svenska fristaden, som mest.
  Idag hedrar vi Fadime och hennes kamp för friheten. Sverige ska bli ett land där det är svårt att utöva hedersförtryck.

  Gå med i KD!