• Det finns en klyfta mellan stad och land…

  Det finns en klyfta mellan stad och land, en klyfta som behöver minska.
  Regeringens enskilt största trafiksatsning är de så kallade höghastighetstågen. Ett prestigeprojekt som gynnar de största städerna – på bekostnad av andra infrastruktursatsningar. Vi måste i stället rusta upp befintligt tågnät och se till att det finns fler tågstationer på de regionala pendlingsresorna.
  Samtidigt är många bilvägar utanför storstäderna nu så dåligt underhållna att Trafikverket tvingats sänka hastigheten på dem. Vi är det riksdagsparti som satsar absolut mest på vägar. Hela Sverige kan inte fungera om inte hela Sveriges befolkning ges rimliga förutsättningar att förflytta sig mellan hem, arbete, affärer, fritidsaktiviteter och offentlig service.
  Förutom ett tungt fokus på vägar och tågnätet gör vi miljardsatsningar på förlossningsvården, inklusive en BB-garanti som möjliggör bättre och tryggare förlossningar i hela landet. I vårt Sverige ska inte ABF behöva ordna studiecirklar i hur man föder barn i bilen.
  Hela Sverige ska fungera. Oavsett om du bor i en storstad eller i det svenska hjärtlandet. Läs hela artikeln av Peter Kullgren och mig i ATL.

  Gå med i KD!