• Det hemska öde som drabbade Esmeralda…

  Det hemska öde som drabbade Esmeralda som också kallades Lilla Hjärtat får inte upprepas.
  Tryggheten för barn som behöver samhällets vård måste stärkas. Vi välkomnar därför att regeringen nu agerar på några av de uppdrag som de fick ifrån riksdagen för ett drygt år sedan. Att tvångsvården inte får upphöra förrän omständigheterna som föranledde omhändertagandet har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt är särskilt viktigt. Lika så att socialnämnden blir skyldig att följa upp barnets situation om tvångsvården upphör och att de får rätt att kräva att drogtest av föräldrar.
  Det är viktiga steg som nu tas, men det krävs mer.
  Vi måste se till att lagen säkerställer att det är barnets trygghet – barnets bästa – som väger tyngst när det gäller insatser och stöd under uppväxten. Tyvärr ville inte regeringen gå vidare med förslaget att ”Barnets bästa” ska bli ett eget så kallat rekvisit i lagtexten. Jag är Kristdemokraternas representant i den arbetsgrupp under socialutskottet som var drivande för att riksdagen skulle tillsätta en egen utredning kring detta. Hovrättspresidenten Anders Hagsgård har fått riksdagens uppdrag att se över hur principen om ”barnets bästa” kan stärkas i samband med bedömningar om tvångsvård ska upphöra. Vi ser fram emot att hans förslag kring ett stärkt barnrättsperspektiv kommer presenteras senare i vår.
  Familjehemmen behöver stärkas i sin roll genom olika utbildnings- och stödinsatser.
  Ett nationellt register över familjehem är också viktigt för att kunna följa upp och rapportera olika familjers lämplighet att vara familjehem. Barnen som behöver samhällets vård måste vara trygga med att de kommer till ett bra hem när föräldrarnas omsorg brister.
  Bildtolkning: Ebba Busch och jag står bredvid varandra i riksdagens korridorer. Text: Lex Lilla Hjärtat upp i riksdagen inom kort.

  Vill du vara med och ge Sverige en ny start? Bli medlem du också.

  KD.nu/blimedlem