• Familjen måste fungera…

  Familjen måste fungera även för barn och vuxna med funktionsnedsättning.
  Livspusslet kan vara knepigt att få ihop för alla familjer. Men för familjer där barn eller föräldrar har en funktionsnedsättning kan det vara extra svårt.
  Idag tvingas föräldrar kämpa mot myndigheter för att få det mest grundläggande stödet som kräv för att de och deras barn ska klara vardagen. Syskon till barn med funktionsnedsättning lever ofta i skuggan och får tidigt i livet ta stort ansvar i familjen. Föräldrar oroar sig för hur deras barn med funktionsnedsättning ska klara sig den dag de själva inte kan eller orkar ta hand om dem längre. Make, make eller partner till en person med funktionsnedsättning får ofta ta ett orimligt stort ansvar för omvårdnad av sin kärlek men också för barn och hem.
  Idag den 3 december är det den internationella funktionshinderdagen och vi vill dela med oss av några av Kristdemokraternas förslag till stöd för dessa familjer.
  Anhöriga till barn med funktionsnedsättningar lever stundtals med ett övermäktigt ansvar. För att stödja familjen vill vi införa ett system med koordinatorer och fast myndighetskontakt som underlättar kontakten med handläggare av vård- och omsorgsinsatser.
  Barn med funktionsnedsättning har samma grundläggande behov och rättigheter som alla andra barn. Vi vill därför följa upp barnkonventionen som lag och dess implementering på samhällets stöd för barn med funktionsnedsättning. På EU-nivå kämpar vi för att barn med funktionsnedsättning ska inkluderas i arbetet med att stärka alla barns rättigheter och inte i ett särskilt spår vid sidan av.
  Alla barn har rätt till tid med sina föräldrar men ibland räcker tid och ork helt enkelt inte till. Föräldraansvaret för syskon utan funktionsnedsättning bör därför beaktas och respekteras vid bedömning av familjens behov av olika LSS-insatser.
  Rätten till assistans måste stärkas för att främja frihet och självbestämmande i sitt eget liv och för att motverka anhörigberoende. Samtliga grundläggande behov måste bli assistansgrundande i sin helhet – idag räknas exempelvis bara delar av toalettbesöket. Det är ovärdigt.
  Föräldrar med funktionsnedsättning har precis som vilken förälder som helst ett föräldraansvar men kan behöva stöd för att utöva det. Vi vill därför utreda möjligheten att inkludera utövande av föräldraskap i de grundläggande behoven för personlig assistans.
  Under exempelvis småbarnsåren kan det vara avgörande för relationen att kunna dela ansvaret för barnets omsorg och avlasta varandra även i familjer där ingen av föräldrarna har en funktionsnedsättning. Makeansvaret, det gemensamma ansvar för att vårda hem och barn som regleras i äktenskapsbalken, kan slå hårt mot familjer där ena partnern har en funktionsnedsättning. Konsekvensen av detta bör ses över.
  Idag omfattar bilstödet bara utrustning som är fast monterat. Svag familjeekonomi får inte hindra att barn med funktionsnedsättning färdas tryggt i trafiken. Vi vill därför att bilstödet även ska inkludera specialanpassade bilbarnstolar.
  Pia Steensland, riksdagsledamot och talesperson för funktionshinderfrågor
  David Lega, EU-parlamentariker som själv lever med personlig assistans
  Bildtolkning: Ett foto på mig och David Lega utanför kammare i riksdagen. Text: Familjen måste fungera även för barn och vuxna med funktionsnedsättning