• Familjers ekonomiska utsatthet drabbar inte minst barnen.

    Risken att man inte kan delta i fritidsaktiviteter är stor. Hur familjepolitiken utformas är därför centralt.
    För att stärka barnfamiljerna vill KD införa ett särskilt jobbskatteavdrag för föräldrar, utöver breda skattelättnader som också kommer föräldrar till del.
    Vi ser också att barn rör sig mindre och vi ser en utbredd ensamhet bland unga. Då vill vi stimulera att fler ska kunna delta i idrottsklubbar och föreningar och ta del av den gemenskap det innebär. Barns deltagande i föreningar har minskat, inte minst under pandemin. Därför vill vi införa ett öronmärkt stöd där de flesta barn i årskurs 2-9 får 500kr per år och de som bor i hushåll med ekonomiskt bistånd eller bostadsbidrag ska få 2400kr. Pengarna ska kunna användas hos föreningar som får offentligt bidrag och kommunala kulturskolor för ledarledda och regelbundna aktiviteter.
    Liknande system finns i andra nordiska länder.

    Gå med i KD!