• FORSKNINGEN FÅR ALRDIG TAS FÖR GIVEN.

  Igår firade vi ForskaSverige 10 (+1) år! Pandemin har satt i blixtbelysning hur viktigt det är att värna den fria forskningen och inte minst grundforskningen. Utan den grundforskning som påbörjades för 17 år sedan hade det inte varit möjligt att få vaccin mot covid-19 på plats så snabbt. Att det skedde en global samverkan mellan läkemedelsbolag och att flera länder samverkade kring finansiering var också avgörande.
  Under firandet uppmärksammades Matti Sällberg, forskare på Karolinska Institutet, Richard Bergström, Sveriges vaccinsamordnare och Ing-Marie Larsson, ordförande, Riksföreningen för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor för deras förtjänstfulla insatser under pandemin.
  Det var också intressant att lyssna på Göran Hägglunds samtal med Ingvar Carlsson och Bengt Westerberg kring deras tankar kring forskningen och dess relation till politiken. Själv hade jag förmånen att presentera KDs förslag kring att stärka den fria forskningen och säkra tydliga och förutsägbara karriärvägar baserade på meriteringsanställningar inom akademin.
  Regeringens politik är dessvärre alltför detaljstyrande och riskerar att Sverige halkar efter som kunskapsnation.
  Bildtolkning: Ett kollage av bilder ifrån andrakammarsalen i riksdagen samt ifrån middagen på kvällen.

  Gå med i KD!