• FÖRSTÄRK TULLVERKETS BEFOGENHETER OCH RESURSER

  Genom åren har internationella ligor kunnat begå hundratusentals stölder i Sverige – butiksstölder, bostadsinbrott, bilstölder och inbrott på byggarbetsplatser. Stöldgodset förs ofta snabbt ut ur landet. Dessa brottsnätverk står för minst hälften av bostadsinbrotten och ungefär 90 procent av bilstölder, och stölder av båtmotorer och jordbruksmaskiner. Värdet på detta gods uppgår till flera miljarder kronor varje år.
  Ett av skälen är att Tullverket inte fått stoppa misstänkt stöldgods på väg ut ur landet! Det är förstås helknäppt och Kristdemokraterna har velat förändra lagen i flera år. Detta måste också åtföljas av ett ökat uppdrag att kontrollera utförsel av gods, för idag riktas nästan all Tullverkets verksamhet på införsel av gods. Stöld- och hälerigods ska ingå i smugglingslagen. Tulltjänstemän ska också få en skyldighet att ingripa mot brott.
  I det gemensamma budgetreservation som KD presenterat tillsammans med M och SD tillförs 525 miljoner kronor, utöver budgetpropositionen, till rättsväsendets övriga myndigheter, Tullverket samt Kustbevakningen under 2022. För 2023 tillförs 805 miljoner kronor och för 2024 tillförs 1 035 miljoner kronor.
  Sverige behöver en regering som tar brottsligheten på allvar och som ger myndigheterna befogenheter att på riktigt ta itu med brottsligheten. Med halvmesyrer kommer vi ingenstans.
  Gå med i KD!
  KD.nu/blimedlem