• FRAMGÅNG I FINANSUTSKOTTET…

  FRAMGÅNG I FINANSUTSKOTTET: REGERINGEN SKA NU GENOMFÖRA VÅRT STÖDINITIATIV FÖR CIVILSAMHÄLLET!
  Ni vet att vi nyligen agerat för ett ökat stöd till civilsamhället – närmare bestämt till olika typer av hjälpverksamheter och arbetet med att aktivera barn och unga.
  Civilsamhället har drabbats hårt under krisen, men vi har tyvärr sett hur regeringen närmast konsekvent glömt bort de föreningar och organisationer som inte sorterar under kultur respektive idrott. Så också nu. det är problematiskt – vi behöver verkligen ett varmt och inkluderande civilsamhälle och det viktiga arbete som sker där – inte minst för gemenskap och att möta människors olika behov!
  Vi krävde därför ett ökat stöd för att nu stötta civilsamhällets möjligheter att fortsätta sträcka ut en hand till den behövande och för alla barn som tappat sina föreningssammanhang med gemenskap och närvarande vuxna.
  Även regeringens stöd till idrottens arbete för att få tillbaka fler barn och unga i rörelse och gemenskap var alltför svagt och vi krävde ökade satsningar också där.
  Vi lyckades få stöd från flera andra partier och regeringen blev därför tvungen att genomföra detta – idag kom beskedet! Så bra! Nu blir det 80 miljoner mer till civilsamhällets arbete bland utsatta och behövande och 50 miljoner till arbetet bland barn och unga – till scouter, barnkörer och annan barnverksamhet, samt kraftigt ökat stöd till idrottens arbete bland barn och unga! Detta vet jag efter många kontakter med civilsamhällets organisationer kommer göra stor skillnad!
  Samtidigt är det symptomatiskt att regeringen nästan bara agerar för det breda civilsamhället (som inte sorteras in under kultur eller idrott) när de blir tvingade till det av Riksdagen. Så har det varit under hela pandemin och så är det också denna gång.
  Trots två år med pandemin har regeringen dessutom inte lyckats ta fram ett stöd som är anpassat och når fram till hela civilsamhället. Stiftelser har exkluderats och stöden har inte varit anpassade till föreningar och församlingar.
  Det måste bli en förändring. Civilsamhällets enormt viktiga verksamhet är det många som räknar med – men då måste också civilsamhället kunna räkna med goda förutsättningar från det stat och kommun!

  Vill du vara med och ge Sverige en ny start? Bli medlem du också.