• Hela Sverige ska fungera

    Hela Sverige ska fungera – apotek i glesbygd är en bärande del
    Nätapoteken är ett utmärkt komplement till fysiska apotek. Men för många, inte minst äldre, känns det tryggare att besöka ett apotek för att under en stund med social kontakt få råd kring läkemedel och egenvård. En trygghet värd att värna.
    För att öka antalet apotek även i glesbygden kan det så kallade glesbygdsstödet behöva justeras. Men vi vill framför allt tillåta farmaceutisk närvaro via distans. Tillsammans med en apotekstekniker på plats skapas då en patientsäker recepthantering och öppettiderna kan utökas. Förslaget öppnar också möjlighet för samverkan mellan nätapotek och mindre fysiska apotek.
    Skriver idag om detta i Katrineholms-kuriren tillsammans med Peter Kullgren, Kristdemokraternas partisekreterare och ansvarig för vår landsbygdspolitiska arbetsgrupp (länk i kommentarerna)

    Gå med i KD!