• Hemlösa behöver bostad först.

    På vintern är hemlösheten särskilt skoningslös med temperaturer som sjunker under fryspunkten. Hemlösheten ökar i Sverige och har gjort det under lång tid. Utan en bostad är det svårt att få till ett fungerande liv. Hemlösa behöver bostad först.
    ’Bostad Först’ är en modell som Kristdemokraterna arbetat för i många år. Enligt den här modellen får den som saknar bostad först en bostad, därefter övrig hjälp som kan behövas. Då klarar 8 av 10 att bo kvar. Ett bra resultat. Ett mänskligt arbetssätt som upprättar människovärdet.
    Vi måste också hjälpas åt för att hjälpa dem som har det allra svårast i kylan. Alla kan hjälpa! Ge en gåva till en organisation som arbetar med hemlösa.