• KD presenterar budgetsatsningar…

    KD presenterar budgetsatsningar som stärker pensionärernas ekonomi med upp till 10 200 kr per år. Det är avsevärt mer än vad Socialdemokraterna med samarbetspartier levererar, vilka de nu är. KD har alltid högre ambitioner på pensionsområdet än S. Därför behöver Sverige en ny regering. Pensionärerna behöver en ny regering.
    Trygghets- och pensionssystemet är i grund och botten stabilt. Men förändringar behövs. Inte minst för de som vill förlänga arbetslivet. Men också för alla som haft slitsamma arbeten och inte kan det. Allt för många som jobbat deltid, tagit hand om barn, eller arbetat inom den offentliga sektorn får det tufft ekonomiskt.
    Äldre som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som bedöms vara bestående möts idag av för hårda villkor. Vi vill införa en trygghetsersättning där äldre ska kunna få fortsatt sjukersättning om omställningen och rehabiliteringen bedöms ta oproportionerligt lång tid i förhållande till de år personen har kvar till pensionering.
    Läs mer i SVD: KD.nu/svd210929

    Gå med i KD!