• KD säger JA till medlemskap i NATO.

  Ett starkt försvar är en grundförutsättning för vår frihet och demokrati, och därmed möjligheten att själva bestämma hur vi vill bygga vårt samhälle.
  Den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde ter sig alltmer osäker. Vi bevittnar nu allt större spänningar mellan Ryssland, och västvärlden.
  Vi vill ge Försvarsmakten bästa möjliga förutsättningar att bygga upp en förmåga som står sig över tid och möter det allt osäkrare omvärldsläget. Grunden för det arbetet måste läggas nu!
  KD säger JA till medlemskap i NATO.
  Gå med i KD!
  KD.nu/blimedlem