• Krisåtgärder för skenande drivmedelspriser.

  Krisåtgärder för skenande drivmedelspriser.
  ✖️Sänk dieselpriset med ca 9 kr.
  ✖️Sänk bensinpriset med 5 kr.
  ✖️Sänkt dieselpris för jord-och skogsbruk, genom bl.a. skattebefrielse, med 9 kr.
  Det har blivit dyrt att vara svensk. De höga drivmedelspriserna slår nu stenhårt mot svenskarna. Barnfamiljer, pensionärer och människor på landsbygden som inte kan välja bort bilen får betala dyrt när priserna höjs snabbt. För företagarna, jordbrukare och skogsbrukare innebär de snabbt stigande priserna ett mycket allvarligt problem i ett redan ansträngt läge. Ett vidsträckt och glesbefolkat land som Sverige kan inte och ska inte ha av världens högsta prisnivåer.
  Kristdemokraterna föreslår tillfälligt slopad energiskatt för drivmedel i tre månader, varaktigt sänkt reduktionsplikt och skattebefrielse för jord- och skogsbrukets dieselanvändning.
  Gå med i KD!
  KD.nu/blimedlem