• Kristdemokraterna begär att riksdagen anordnar en särskild debatt…

    Kristdemokraterna begär att riksdagen anordnar en särskild debatt om regeringens hantering av energiförsörjningen och elpriserna. Vi har en oerhört allvarlig situation just nu. Både hushåll och företag lider när elpriserna fortsätter slå nya rekord, säger Kristdemokraternas riksdagsledamot och energipolitiska talesperson Camilla Brodin.
    I grund och botten består problemet i att regeringen vägrar att låta kärnkraften vara en långsiktig och stabil leverantör av fossilfri el och som pekar ut en färdriktning där den ska vara kvar även efter 2040. De avvecklade reaktorerna har inneburit en påtaglig negativ effekt på elförsörjningen.

    Gå med i KD!