• Kristdemokraterna har krävt sänkta drivmedelspriser….

    Sedan årsskiftet har Kristdemokraterna krävt sänkta drivmedelspriser. Nu har ett första gemensamt steg tagits med KD, M, SD, L och V. Regeringen måste nu agera för att sänka skatten. I ett första steg till EU:s minimum och i ett andra steg om undantag så att energiskatten kan slopas, samt sänka reduktionsplikten. Det här innebär 4-5 kr för bensin och diesel.
    Vi vill mer, och håller fast vid att dieselpriset måste ner 9 kr. Men det här första steget bör, om regeringen agerar, leda till minskade kostnader för pressade barnfamiljer, jordbruk och åkerier.
    Gå med i KD! Så fortsätter vi kämpa för sänkta drivmedelspriser tillsammans med Dig.
    KD.nu/blimedlem