• Kristdemokraterna och Alliansen (M) (KD) (L) i Alvesta kommun lägger gemensam budget igen…

    Kristdemokraterna i Alvesta kommun är mycket stolt över den budget vi lägger tillsammans med alliansen som bestå av M, KD och L.
    Den borgerliga alliansens budget för 2022 tar ansvar för verksamheterna, ekonomin, och tryggheten i kommunen. Samtidigt som vi försöker möjliggöra för en framtida skattesänkning.
    Vi prioriterar att hushålla med ekonomin samtidigt som vi strävar efter att utveckla välfärden. Det är en utmaning som vi tar oss an med hållbar, ansvarsfull och långsiktig allianspolitik.
    Vi lägger en hållbar budget för framtiden.
    Gå med i KD!