• Kristdemokraterna satsar på omsorgspersonalen i Alvesta kommun.

  Inför budgetförhandlingarna i höstas med Moderaterna och Liberalerna, fick vi i Kristdemokraterna med två av våra hjärtefrågor, nämligen att sätta upp takskenor för takliftar i alla lägenheter i kommunens äldreboenden och att ta bort de delade turerna.
  Detta kommer göra att arbetssituationen för personalen kommer att förbättras avsevärt.
  För närvarande används mest golvliftar. De tar stor plats inne i omsorgstagarens lägenhet, de är tunga att köra för personalen och de sliter på personalens axlar och rygg.
  Taklift är ett mycket mer lättarbetat arbetsredskap och ett tryggare sätt att förflytta sig för omsorgstagaren.
  Vi fick också igenom förslaget om att ta bort de delade turerna för personalen i omsorgen, bland annat på äldreboenden och hemtjänst.
  Vi tillför mer pengar för att kunna anställa mer personal, om det behövs,
  för att personalen även i fortsättningen ska få arbeta var tredje helg.
  Vi vill inte försämra för personalen så de blir tvingade att jobba fler helger
  än vad de gör nu.
  Vi är det parti i Alvesta kommun som vill förbättra arbetsmiljön för omsorgspersonalen.
  Det är ni värda!
  Kristdemokraterna i Alvesta kommun
  Britt-Marie Olsson
  Christer Brincner/Ordförande

  Vill du lära dig mer om oss? Börja med att följa oss på Facebook.
  Vill du ta tag i det som behöver göras? Vi behöver fler som Du.
  GÅ MED I KD!
  KD.nu/blimedlem