• Kristdemokraterna vill införa brottet grov trafikbrottslighet…

    Kristdemokraterna vill införa brottet grov trafikbrottslighet i straffskalan som kan ge fängelsestraff på fem år. Genom detta förslag kan man komma åt systematiskt fusk och återkommande brottslighet.
    Transportstyrelsen behöver också få mer resurser för att kunna agera mot åkerier med tvivelaktig verksamhet och de behöver även bli mer involverade i polisens arbete med trafikkontroller. Vi kristdemokrater har sett de här problemen under lång tid och det är viktigt att ny lagstiftning kommer på plats. Regeringen har dragit frågan i långbänk. Först när Kristdemokraterna agerade i justitieutskottet kom besked att ny lagstiftning är på gång. Det är verkligen på tiden. Nu står inte straffen i proportion till brotten. Det är tid för förändring.
    Sverige förtjänar bättre.
    Gå med i KD!

    KD.nu/blimedlem