• Nu är ett nytt riksdagsår igång…

  Nu är ett nytt riksdagsår igång och Ebba Busch och jag är redo att arbeta hårt för att få genomslag för vårt politik kring att stärka sjukvården, äldreomsorgen, tryggheten och inte minst för att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättning och deras familjer.
  Idag gläder jag mig åt att statsministern sa i sin regeringsförklaring att de har för avsikt att gå vidare med utredningen Stärkt assistans. Ett viktigt och efterlängtat besked, men det räcker inte.
  Människor med omfattande funktionsnedsättning far illa och familjer trasas sönder när de inte får det stöd de behöver för att ens klara det mest grundläggande i vardagen.
  Kristdemokraterna kommer därför arbeta vidare med flera förslag som kommer stärka rätten till assistans.
  Det är bland annat avgörande att:
  💙 Samtliga grundläggande behov blir assistansgrundande i sin helhet.
  💙 Regeringen verkställer riksdagens beslut angående att staten ska vara ensam huvudman för assistansen. Det har nu gått 10 månader sedan riksdagen gav stöd till det gemensamma initiativet från KD, V och M.
  Bildtolkning: Ebba och jag står bredvid varandra i riksdagens kammare.

  Gå med i KD!