• Pia Steensland, KD:

  ALKOHOLEN I RELATION TILL VÅRD OCH KOSTNADER
  För de flesta är alkoholen förknippad med god mat och livets goda. Men alkoholen har också en baksida som det inte går att bortse ifrån.
  I går lanserade Systembolaget Alkoholrapporten 2021 (se länk i kommentarerna). Temat i år var alkohol och vård. Rapporten är fylld med intressant läsning kring aktuell forskning, ny statistik och trender i konsumtion och skadeutveckling. Så roligt att läsa reportage med flera av mina kompetenta forskarkolleger vid Karolinska Institutet.
  Rapporten beskriver också olika människors erfarenheter och livsöden som kan bidrar till reflektion om hur alkoholen både drabbar den enskilda individen och samhället i stort.
  Genom att öka kunskapen om alkoholen och dess skadeeffekter men också kring att beroende är en sjukdom, kan vi minska det stora stigma som många personer med missbruksproblematik eller beroendesjukdom lever med varje dag. Även anhöriga lever ofta med starka känslor av skuld och skam.
  När stigmat minskar vågar fler lyfta de svåra frågorna vilket medför att fler och fler inser att de inte är ensamma i sin situation. Då vågar också fler söka nödvändig vård och behandling.
  Från Kristdemokraternas sida har vi flera förslag som syftar till att minska det mänskliga lidandet och de negativa effekterna i samhället som är kopplade till alkohol.
  KD vill bland annat:
  ✅ Införa ett nationellt kompetenscenter för ANDTS-prevention. Detta har fått stöd av en majoritet i riksdagen men regeringen har ännu inte agerat.
  ✅ Att hälso- och sjukvården ska vara ensam huvudman för missbruks- och beroendevården. Dagens system med ett delat huvudansvar mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården gör att alltför många med stora vårdbehov hamnar mellan stolarna och blir helt utan vård. Här är det en utredning på gång som kommer presenteras i höst.
  ✅ Att primärvården, i en högre grad än vad som görs idag, ska erbjuda hjälp till dem som behöver sluta dricka eller minska sin alkoholkonsumtion. Det är en social investering som kan förhindra att allvarliga sociala eller hälsorelaterade konsekvenser kopplade till alkoholen uppstår .
  Bildtolkning: Framsidan av Alkoholrapporten, ett foto av en läkare som håller en patients hand i sin.
  https://www.omsystembolaget.se/globalassets/pdf/alkoholrapporten-2021-a4.pdf?fbclid=IwAR14kEO9VmwFDfAXiIK_X1BZ2bZ3-iMYczsXI2UrSpxvQfeNNl0WFs3jt1Y

  Gå med i KD!