• Rädda assistansen – bekämpa kriminellt utnyttjande!

  Rädda assistansen – bekämpa kriminellt utnyttjande!
  Våra riksdagsledamöter, Pia Steensland, KD och Andreas Carlson, har precis som många av er följt SVT:s reportage kring det kriminella och organiserade utnyttjandet av assistansen. Det gör oss alla upprörda och illa till mods när välfärdssystem som ska stödja människor med stora behov utnyttjas genom organiserad brottslighet.
  Vi är glada över att myndigheterna nu agerar för att fånga kriminella personer som också ofta utnyttjar personer med omfattande funktionsnedsättning i sina bedrägeriupplägg. Att det kriminella utnyttjandet ska stoppas är en fråga som engagerat oss kristdemokrater under lång tid. Men när det gäller assistansen måste vi alla orka hålla två tankar i huvudet samtidigt.
  Idag tvingas många personer med funktionsnedsättning och deras familjer leva i en mardröm som är en direkt effekt av S/MP-regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan 2016 om att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar.
  Vår riksdagsledamot Pia Steensland berättar på sin Facebook om pappan till en liten flicka som föddes i oktober 2015. Alltså vid samma tid som finansministern Magdalena Andersson (S) uttalade att de ökade kostnaderna för flyktingmottagande skulle bekostas genom nedskärningar inom sjukförsäkringen och assistansersättningen.
  Flickan har en sällsynt genetisk mutation som medför omfattande funktionsnedsättning. Det måste vara uppenbart för varje människa som möter flickan att hon har ett omfattande behov av hjälp och stöd dygnet runt. Och att det kommer vara så under hela hennes liv. Men flickan har aldrig fått en enda timmes statlig assistansersättning. Efter år av ansökningar och flera överklaganden fick hon äntligen kommunal assistans. Men bara 20 timmar per vecka. Knappt tre timmar om dagen.
  När Pia Steensland efter ett besök skulle lämna familjen och deras hem så sa pappan:
  – Pia, jag önskar att jag kunde få träffa någon som har lyckats utnyttja assistanssystemet. Då kanske jag skulle kunna lära mig hur jag ska göra för att min flicka ska få det stöd hon behöver för att kunna få leva ett värdigt liv.
  Det är oacceptabelt att en stor andel människor med omfattande funktionsnedsättning och deras familjer behöver kämpa mot myndigheter för att få det stöd de behöver för att klara sin vardag. Detta samtidigt som skattemedel avsedda för dem hamnar i skrupellösa människors smutsiga fickor.
  Det finns därför inga motsatsförhållanden i vägen framåt. Det kriminella utnyttjandet måste stoppas samtidigt som rätten till assistans räddas.
  Du kan läsa mer i en debattartikel i Göteborgs-Posten publicerad den 19 nov 2020:
  kd.nu/gp19nov2020
  Bildtolkning: En blå bakgrund över hela bilden med tunga rubriker på vita fält. Där står det med versaler ”Rädda assistansen – bekämpa kriminellt utnyttjande”. Under texten finns KDs logga.