• Region Kronoberg vill ändra på vaccineringsordningen.

  Situationen i vården har nu förvärrats. Det är ett nytt läge och ett mycket ansträngt läge. Regeringen och Folkhälsomyndigheten bör nu prioritera vaccination av vårdpersonal som vårdar Covid-sjuka. Den här gruppen bör prioriteras tidigare än den plan som nu gäller.
  Det är viktigt att vaccinationen i hela landet fungerar. Flera regioner har signalerat att vårdpersonal som arbetar med Covid-sjuka måste prioriteras för att kunna ha tillräckligt med personal för att vårda sjuka. Vi tar de signalerna på största allvar. Återigen blir det oklart vad som är regionernas ansvar och statens ansvar. Staten har ett ansvar att utifrån det nu än mer akuta läget, nu måste prioritera vårdpersonalen.
  Region Kronoberg vill därför ändra vaccineringsordningen och prioritera vaccination av sjukvårdspersonal först.
  Vad tycker ni? Lämna gärna er åsikt och dela och gilla om du håller med.
  Vill du vara med och påverka?
  Bli medlem!