• Sänk dieselpriset med tre kronor.

  Regeringen pressar upp dieselpriserna på bekostnad av de barnfamiljer och pensionärer som lever utanför storstäderna. Det måste få ett slut.
  För företagarna, lantbrukare och skogsbrukare innebär de snabbt stigande priserna allvarliga problem i ett redan ansträngt läge. De åkerier, bussföretag och lantbrukare som konkurrerar med andra länder drabbas hårt när priserna i Sverige är så mycket högre än i konkurrenternas hemländer. Och om svenskt jordbruk med sin goda djurhållning slås ut till förmån för andra länders, ofta sämre alternativ, är inget vunnet.
  Sverige ligger redan väsentligt högre än vad som EU begär att vi ska göra om åtta år vad gäller inblandning av biodrivmedel. Och regeringen vill gå mer än dubbelt så långt. Men konsekvensen av en hög reduktionsplikt är kraftigt dyrare diesel. Sverige har, som en konsekvens av detta, fått världens dyraste diesel.
  • Sänk priset på diesel idag med 3 kronor genom att sänka reduktionsplikten för diesel till EU-målet för 2030.
  • Dessutom sänker vi drivmedelsskatten med ytterligare 50 öre för både diesel och bensin i den budget vi fick igenom riksdagen.
  • Inför en bonus på 45 000 kr vid köp av en begagnad elbil, om man samtidigt byter in en diesel- eller bensinbil.
  • Miljardsatsning för fler laddstolpar utanför storstäderna
  • Sätt mål att nybilsförsäljningen ska bestå av 100 procent fordon med nollutsläpp
  2035.
  Vi kan och ska nå våra klimatmål men vi ska göra det på ett sätt som låter människor vara med, snarare än ett där verksamheter och människors privatekonomi knäcks. Hela Sverige ska fungera.

  Gå med i KD!