• Situationen i vården har nu förvärrats.

    Situationen i vården har nu förvärrats. Det är ett nytt läge och ett mycket ansträngt läge. Regeringen och Folkhälsomyndigheten bör nu prioritera vaccination av vårdpersonal som vårdar Covid-sjuka. Den här gruppen bör prioriteras tidigare än den plan som nu gäller.
    Det innebär i praktiken att vårdpersonal som jobbar med Covidpatienter flyttas upp från fas 2 till fas 1. Det gör att vårdpersonal kan vaccineras parallellt med de äldre eller direkt efter.
    Det är viktigt att vaccinationen i hela landet fungerar. Flera regioner har signalerat att vårdpersonal som arbetar med Covid-sjuka måste prioriteras för att ens ha tillräckligt med personal för att vårda sjuka. Vi tar de signalerna på största allvar. Återigen blir det oklart vad som är regionernas ansvar och statens ansvar. Staten har ett ansvar att utifrån det nu än mer akuta läget, nu måste vårdpersonalen prioriteras.

    GÅ MED I KD!