• Stefan Löfven tänker inte följa EU-nämndens beslut…

    Stefan Löfven tänker inte följa EU-nämndens beslut att lyfta kärnkraften som hållbart alternativ i klimatomställningen, rapporterar TT. Samme man som tidigare menat att demokratin skulle vara hotad vid ett maktskifte, där borgerliga partier vinner makten, obstruerar nu mot Riksdagens EU-nämnd.
    Det här sker samtidigt som svenskarna kämpar mot höga elpriser för att regeringen stängt ner fullt fungerande klimatneutral kärnkraft till förmån för bland annat oljekraft. Oljekraftverket har under den här hösten gått på högsta nivå sedan många år.
    Ska vi nå klimatmålen, behövs mer el i framtiden, inte mindre el. Ska vi nå klimatmålen behövs kärnkraften.
    Sverige behöver en ny regering.
    Gå med i KD!