• Stöldgods för miljarder förs ut ur Sverige varje år.

  KD har länge krävt att Tullen ska få skarpare befogenheter för att kontrollera utförsel av stöldgods.
  Varje år kör internationella ligor ut ur landet med stöldgods för miljardbelopp. Tullverket kan inte stoppa det utan måste först kontakta polisen. Det här måste ändras. En utredning som ser över problemet har gjorts men den innehåller inte tillräckligt skarpa förslag. Till exempel kommer utförselkontroller inte kunna utföras. Det missar målet och är direkt tandlöst. Sverige behöver en ny regering.
  KD vill kraftigt bygga ut rättsväsendet och ge Tullverket betydligt mer kraftfulla befogenheter att agera mot brottsligheten.
  Några av våra skarpa förslag:
  🟦 Tullen bör bevaka gränsen i större utsträckning än idag och kontrollera utförseln av varor
  🟦 Tullen bör ges möjlighet att frihetsberöva misstänkta
  🟦 Utred en ökad möjlighet till beväpning för tulltjänstemän
  🟦 Postspärr kunna beslutas om i fler fall än idag
  🟦 Ökade inresekontroller
  Gå med i KD!