• Svenska bönder behövs nu mer än någonsin.

    Ute på mina resor i Sverige träffar vi många som är genuint oroliga. Med rätta. För elräkningen, för de skenande bränslepriserna. Åkerier som tvingats stänga ner delar eller hela sin verksamhet på grund av de höga kostnaderna. Lantbrukare som genom generationer brukat jorden, men som nu känner att det inte fungerar längre.
    I de orostider som världen befinner sig i efter Rysslands krig mot Ukraina blir det allt tydligare hur viktig självförsörjningen är för Sverige. Vi borde inte vara så beroende av import av basala varor som vi är idag. Svenska bönder är avgörande i detta arbete och ska inte motarbetas som de gjorts av den här regeringen.
    I veckan träffade jag lantbrukare från hela landet på Knistad herrgård i Skövde, anordnat av Sveriges Mjölkbönder. Otroligt många bra samtal och frågor lyftes. Vi hör er och kommer fortsätta stötta svenska bönder och de gröna näringarna nu när Sverige tyvärr går i motsatt riktning.

    KD.nu/blimedlem