• SVERIGE BEHÖVER EN NY REGERING.

  KD vill ingå i en regering som kan skilja viktigt från oviktigt. En regering som jobbar för att Sverige ska fungera. Som prioriterar välfärdens grundfrågor istället för symboliska prestigeprojekt. Den nuvarande regeringen, med Socialdemokraterna och Miljöpartiet i spetsen, har misslyckats på punkt efter punkt inom områden där ingen regering får misslyckas. Sverige behöver en ny regering.
  Några av våra viktigaste frågor:
  🟦 Vården i Sverige är högklassig, men vårdköerna har skenat. Vi vill skapa en nationell vårdförmedling, så att den som väntat länge inte ska vara bunden till hemmaregionen, utan kunna få vård var som helst i landet.
  🟦 Sveriges system med 21 regioner har sina rötter i 1800-talets verklighet. Vi vill att staten ska ta över ansvar och finansiering. Tjugoen parallella vårdorganisationer ska bli en.
  🟦 Polisen i Sverige gör ett bra jobb utifrån förutsättningarna, men de är för få. De behöver bli fler och de måste få bättre verktyg.
  🟦 Tiden när andra partier skrattade åt vårt förslag om många nya poliser och polisanställda är över.
  🟦 Sverige drabbas hårt av gängkriminalitet och skjutningar. Vi har gett regeringen många förslag, men de hamnar ofta på hög. De gängkriminella måste punktbevakas. Därför behövs nya och ändrade lagar och hårdare straff.
  🟦 Vi är oroade för landsbygden och små orter, det vi kallar hjärtlandet. Många vill bo på landet och politiken måste ta landsbygdsutveckling på stort allvar. Man kan inte sitta i städerna och ta beslut som gör det svårt att bo på landet.
  🟦 Arbetslösheten riskerar att bita sig fast med utanförskap som följd. Inte minst för att regeringsunderlaget saknar gemensam riktning. Sverige kommer att behöva kraftfull arbetsmarknads- och skattepolitik under kommande år.
  🟦 Äldreomsorgens problem har blivit tydliga under pandemin. Det behövs reformer för att bibehålla och höja kvaliteten, förbättra den medicinska kompetensen, bygga fler äldreboenden, bryta ensamheten, förbättra arbetsvillkoren för personalen och öka inflytandet för de äldre.

  Gå med i KD!