• Sveriges sjukvård är högklassig…

    Sveriges sjukvård är högklassig, men för många patienter blir väntan plågsamt lång. Sverige hade rekordlånga köer redan innan pandemin, men nu är läget än mer akut. Tiotusentals operationer har skjutits upp. En enorm vårdskuld har byggts upp. Och väntetiderna skiljer sig kraftigt åt i olika delar av landet.
    Därför vill vi kristdemokrater inrätta en nationell vårdförmedling. Den som väntat olagligt länge på vård ska kunna vända sig till förmedlingen och få hjälp att hitta tillgänglig vård vart som helst i landet och inte vara bunden till den egna hemmaregionen.
    Det här går att göra, för regionernas köer ser olika ut. Den operation som det köas till i en del av landet, går att få snabbt någon annanstans. I vår budget satsar vi 10,8 miljarder mer än regeringen på detta.
    Patienterna har väntat länge nog. Hela Sverige ska fungera.

    Gå med i KD!