• Tryggheten behöver återtas på gator och torg.

    För att det ska lyckas är det viktigt att öka den polisiära närvaron.
    Socialdemokraterna har pratat om att man vill se 10,000 fler polisanställda. Men det räcker inte att säga det. Socialdemokraterna pratar fina ord men handlar inte därefter. 2024 saknas det medel i regeringens budget för att nå målet.
    Polistätheten i Sverige är bland de lägsta i Europa. Samtidigt har vi några av de största problemen i Europa. Det behövs definitivt fler poliser. När Kristdemokraterna pratar om fler polisanställda ser vi därför till att ord och handling hänger ihop. Tack vare Kristdemokraternas, Moderaternas och Sverigedemokraternas budget blir detta verklighet.
    Vi skjuter till medel för att bygga ut polisen redan i år, bland annat höjda polislöner. Och vi rättar till Socialdemokraternas misstag att inte fortsätta finansieringen av utbyggnaden av svensk polis. Från 2024 tillförs Polisen de 1,7 miljarder kronor som saknades i regeringens budget jämfört med Polismyndighetens eget budgetäskande.

    Gå med i KD!