• Tullverket och Kustbevakningen…

    Tullverket och Kustbevakningen har ett viktigt brottsbekämpande uppdrag i Sverige. De kan fånga upp stöldgods på väg ut ur landet och stävja vapen- och narkotikasmuggling. Det handlar om stöldgods för miljarder som förs ut ur Sverige varje år. Kristdemokraterna har länge krävt att Tullen ska få skarpare befogenheter och ett tydligt uppdrag och mandat att kontrollera utgående gods för att stoppa utförsel av stöldgods.
    Vi behöver stoppa stöldligorna – det är dags att utöka Tullverkets befogenheter.
    Gå med i KD!
    KD.nu/blimedlem