• Vårdsverige förtjänar bättre.

  Nyss höll regeringen en presskonferens utan några egentliga nyheter. Eller nyheten var att de kommer genomföra budgeten. När vi förhandlade budgeten som sedan vann i riksdagen så sköt vi till ännu mer pengar till vården. Exakt vad som händer med dem har man ännu ej gett besked om. Men viktigast av allt – när vi förhandlar budget för Sverige så pekade vi ut riktningen och behovet av en ny start för vården. Det saknas alltjämt när S tycks tro att enbart mer pengar löser strukturproblemen.
  • Fler vårdplatser. Vi ligger sämst till per capita idag jämfört med övriga Europa – måste ändras.
  • Kapa vårdköerna – mer medel och bättre styrning för att ge fler patienter vård i tid.
  • Nationell vårdförmedling – starta upp en förmedling som kan hjälpa patienterna till den region som har ledig vårdkapacitet. Ett års väntetid i en region kan vara en veckas väntetid i en annan – patienten går utan vård, personalen mäktar inte med.
  Vårdköerna var rekordhöga långt innan pandemin och har blivit än värre av den. Patienter och personal hamnar i kläm. Trots det har S stått utan förslag på att avhjälpa situationen. Nu höjs kritiken från professionen att man inte tar tag i sjukvårdens grundläggande problem.
  Sverige behöver en ny start för vården med en regering som prioriterar vården hela mandatperioden.

  Nyss höll regeringen en presskonferens utan några egentliga nyheter. Eller nyheten var att de kommer genomföra budgeten. När vi förhandlade budgeten som sedan vann i riksdagen så sköt vi till ännu mer pengar till vården. Exakt vad som händer med dem har man ännu ej gett besked om. Men viktigast av allt – när vi förhandlar budget för Sverige så pekade vi ut riktningen och behovet av en ny start för vården. Det saknas alltjämt när S tycks tro att enbart mer pengar löser strukturproblemen.
  • Fler vårdplatser. Vi ligger sämst till per capita idag jämfört med övriga Europa – måste ändras.
  • Kapa vårdköerna – mer medel och bättre styrning för att ge fler patienter vård i tid.
  • Nationell vårdförmedling – starta upp en förmedling som kan hjälpa patienterna till den region som har ledig vårdkapacitet. Ett års väntetid i en region kan vara en veckas väntetid i en annan – patienten går utan vård, personalen mäktar inte med.
  Vårdköerna var rekordhöga långt innan pandemin och har blivit än värre av den. Patienter och personal hamnar i kläm. Trots det har S stått utan förslag på att avhjälpa situationen. Nu höjs kritiken från professionen att man inte tar tag i sjukvårdens grundläggande problem.
  Sverige behöver en ny start för vården med en regering som prioriterar vården hela mandatperioden.

  Vill du vara med och ge Sverige en ny start? Bli medlem du också.