• Regionlista fastställd för Kristdemokraterna Gävleborg

  Jennie Forsblom, Edsbyn, toppar regionlistan för KD Gävleborg. ”Ett hedrande uppdrag, Region Gävleborg behöver en politik för en primärvård som ser hela människan och där patienten får den vård som krävs. I Gävleborg som är ett landsbygdslän behöver vi skapa förutsättningar för att kunna leva i hela länet.”   1  Jennie  Forsblom  Edsbyn  2  Peter  Åkerström  Hudiksvall  3  Lili  André  Gävle  4  Rosmari  Holmgren  Gävle  5  Lars  Österberg  Forsa  6  Bertil  Eriksson  Edsbyn ...
 • Omorganisera med ny nämnd för psykiatrin

  Motion

  Psykisk ohälsa och psykosociala problem ökar kraftigt i samhället. Psykiatrin i Region Gävleborg står inför stora utmaningar. Utan snabba åtgärder och strategiska satsningar kommer psykiatrivården att stå inför större utmaningar inom en snar framtid. Psykiatrivården behöver prioritera ett strategiskt arbete för de bästa lösningarna för den enskilde patienten, skapa vårdplatser utifrån diagnos och ålder vilket också ökar kvaliteten samt att rätt kompetens finns till för vårdgruppen.

  ...
 • FN-veckan/månaden 2021

  Med start måndag 25 oktober drar vi igång höstens kanske viktigaste utbildning. Då sätter vi våra barn i fokus – det värdefullaste vi har!

  25/10 kl. 09.00-12.00 Temadag om barns rättigheter                                                                                      

  Vi lyssnar till Rebecca Ahlenius från Rädda barnen och Linnea Humble, Rebecca Padar från Folkhälsa och Hållbarhet, Region Gävleborg.                                                                     ...

 • Lån av rollator till alla över 80 år

  Motion 

  Rollator

  Det är glädjande att det preventiva arbetet mot fallskador i Gävleborg har gett resultat. De flesta fallskador sker i det egna hemmet-boendet där många risker kan elimineras med hjälp av balans och styrka men också med gånghjälpmedel. När det gäller hjälpmedel har Region Gävleborg lagt ett stort egenansvar på våra medborgare idag. Rollatorer förskriver vi endast under en rehabiliteringsperiod, till exempel efter skada eller sjukdom. Om det finns fortsatta behov...

 • Uppförandekod i Regionfullmäktige

  Motion – Uppförandekod i Regionfullmäktige

  Bakgrund

  Det finns ett stort engagemang hos förtroendevalda i vår region att arbeta för våra gemensamma, angelägna frågor. Samtidigt finns en växande oro för det allt hårdare debattklimatet förtroendevalda emellan, som ibland även yttrar sig genom avsaknad av debatt. Utgångspunkten för ett gott politiskt klimat bör vara att förtroendevalda visar respekt för varandra och underlättar varandras deltagande i den demokratiska processen. Ingen...

 • Minska spridningen av mikroplaster

  Motion

  Bakgrund Mikroplast kallas de små plastpartiklar som är mindre än 5 mm i diameter, vilket utgör den största andelen av allt plastskräp i haven. Detta innebär att även vårt län och region påverkas, och är en del av problematiken.

  Mikroplast kan spridas till olika typer av vattendrag via t.ex. avlopp, dagvatten, och snötippning. Problemets kärna är att djur, inte minst fiskar, får i sig dessa plaster, vilket i sin tur påverkar andra delar av näringskedjan, dvs. även oss människor....

 • Förbättra tillgänglighet av information för döva.

  Sveriges riksdag godkände 1981 teckenspråket som dövas modersmål och 2009 fick Sverige en språklag som säger att svenskt teckenspråk jämställs med de nationella minoritetsspråken.

  Döva och teckenspråkiga har svårigheter att kunna förstår det svenska språket p.g.a. att de inte hör talade svenska ord. Naturligtvis uppstår frustration över att inte förstå information fullt ut på svenska.

  Detta innebär att samhället har ansvar för döva och hörselskadade ska kunna få information om 1...

 • Ursprungsmärkta köttråvaror på Region Gävleborgs restauranger

  Den ökande antibiotikaresistens i världen är oroväckande och klassas av FN som ett av de stora hoten mot folkhälsan idag. Antibiotikabehandling av djur i tillväxtbefrämjande syfte är en av orsakerna till den explosiva resistensutvecklingen.

  Sverige är ett föregångsland och förbjöd redan 1986 antibiotika till djur i tillväxtbefrämjande syfte och införde även ett kontrollsystem för att tillse att lagen efterlevs. Först 2006 förbjöds detsamma i EU men kontrollsystem saknas i de flesta län...