Nytt omtag kring äldreboendegaranti

Kristdemokraternas lämnade under mars månad in en motion till Haninges kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna för att införa en äldreboendegaranti för personer över 85 år. Detta förslag uppmärksammades även i tidningen Mitt i Haninge den 16 mars. Läs mer


Mottagande av nyanlända med både hjärta och hjärna

hjarta-och-hjarna

På dagens kommunstyrelsesammanträde den 21 november kommer Kristdemokraterna tillsammans med Liberalerna och den politiska ledningen (S,C,MP) att besluta om att Haninge ska uppföra 368 tillfälliga bostäder till nyanlända med uppehållstillstånd. Detta för att kunna möta upp för det antal vi i Haninge har blivit tilldelade. Det som har varit centralt för oss kristdemokrater är att bostäderna också kommer att kunna hyras ut till andra, i första hand  till ungdomar som är skrivna i kommunen. Vi kristdemokrater är med och tar ansvar för att nyanlända ska ges en chans att komma igång med sitt liv i Sverige, och samtidigt ser vi till att bostadsbristen i Haninge och Stockholms län minskar. Läs mer


Illegala bosättningar i Folkparken

 

Under de senaste veckorna har det kommit till vår kännedom om att illegala bosättningar har förekommit i Folkparken. Ett flertal av de boende i Folkparken har uttryckt en stor upprördhet kring detta.  Området har också drabbats av sanitära olägenheter och många har upplevt en ökad otrygghet i spåren av de illegala bosättningarna.

Läs merHäng med på Kristdemokraternas politikerskola

Nu har du chansen att hänga med på Kristdemokraternas politikerskola. Du behöver inte vara medlem, men får gärna vara nyfiken på Kristdemokraternas värdegrund, lokal politik och hur det är att vara lokal politiker. Du bör bo i Haninge. Läs mer


Socialdemokraterna säger nej till lärarsekreterare

Under grund- och förskolenämndens sammanträde den 2 november lämnade Trepartialliansen (KD, L och M) ett gemensamt förslag om att avsätta pengar för en pilotverksamhet för några skolor som vill satsa på lärarsekreterare för att avlasta lärarnas administrativa arbetsbörda.  Tyvärr så valde Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet att avslå  Trepartialliansens förslag.

Från Trepartialliansen lyfte vi fram i vårt förslag på nämnden att pilotverksamheten för lärarsekreterare ska finansieras genom medel ur lågstadielyftet. Inför läsåret 2016/2017 beviljades Haninge kommun cirka 15,5 mnkr ur lågstadielyftet. Med en genomsnittslön på 22 000 kr skulle det räcka till cirka 40 nya lärarsekreterare i våra lågstadieskolor. Vi lyfte också fram att skolor i socioekonomiskt svaga områden med låga elevresultat ska ges förtur till pilotverksamheten.

14885732-695468943942528-875044811-n
-Att minska lärarnas administrativa arbetsbörda är en av de viktigaste åtgärderna för att vända resultatutvecklingen i Haninges skolor. Därför är det djupt beklagligt att Socialdemokraterna valde att rösta nej till Kristdemokraternas och Trepartialliansens förslag om att införa lärarsekreterare, säger Martin Strömvall (KD)