Kvalitet före kvantitet i förskolan

 

Kristdemokraterna har tillsammans med Moderaterna föreslagit i en motion till kommunfullmäktige att införa 25 timmars förskola för barn med föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga. Läs merBetygsresultaten sjunker i Haninges skolor

Höstterminens betygresultat för åk 9 i Haninges kommunala skolor har nu presenterats. Meritvärdena sjunker och det är färre elever som är behöriga och som når målen under höstterminen 2016 jämfört med samma period under 2015 Läs merKD agerar mot hedersrelaterat våld

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december lämnade vi in en motion där vi föreslår att det ska göras en kartläggning kring hur omfattande det hedersrelaterade våldet är i Haninge. Läs mer