• Karl Henriksson, kommunalråd

  Jag har valt att engagera mig i Kristdemokraterna för att jag tror att vårt samhälle behöver byggas på tydliga, gemensamma värderingar. Alltför många har upplevt sprickor i den svenska välfärden. Funktionshindrade som nekas hjälp. Barn som far illa utan att någon sätter stopp. Så ska det inte fungera i Huddinge.

  När du behöver ett anpassat boende för att kunna känna trygghet på ålderns höst ska inte kommunen säga nej. Elever med särskilda behov, till exempel neuropsykiatriska funktionsvariationer, ska erbjudas individuella lösningar som fungerar i deras situation. Vi ska fortsätta minska barngruppernas storlek i förskolan, stå upp för valfrihet och trygghet i äldreomsorgen och satsa på familjecentralerna för att stödja Huddinges familjer. Där syns Kristdemokraternas värderingar. Vi lovar inte allt till alla, men vi håller det vi lovar.

  1. Minska barngruppernas storlek i förskolan med fokus på de yngre barnen.
  2. Bygg nya familjecentraler i Flemingsberg och Stuvsta
  3. Barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer ska få bättre stöd, från förskola till gymnasieskola.
  4. Slopa pensionärsskatten
  5. Gör föräldraförsäkringen flexibel — ge möjlighet att fritt överlåta föräldrapenningdagar mellan föräldrar och även till närstående.

   E-mail: karl.henriksson@kristdemokraterna.se
   Facebook: Karl Henriksson – kommunalråd KD
   Instagram: @kdkarlhenriksson