VÅRA VIKTIGASTE FRÅGOR

Vårt mål är ett Lidingö där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett Lidingö som håller samman.

  • Miljö
  • Vård och omsorg
  • Trygghet
  • Levande näringsliv

Senaste Inläggen


Facebook Posts

Idag är det förskolans dag och vi skriver i Lidingö Nyheter om vad som krävs för att säkerställa en hälsosam miljö för förskoleverksamheten.✅ Mindre barngrupper. Max 12 barn i småbarnsgrupperna.✅ Höjd skolpeng. För att kunna anställa fler välutbildade förskolelärare.✅ Värna valfriheten i förskoleverksamheten. Lika villkor för olika omsorgsformer.Vill du veta mer?www.lidingonyheter.se/barngrupperna-maste-bli-mindre/Läs artikeln som är länkad i vår profil💙 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Presentation av Bo Brismar 💙Vem är du?Jag är 78 år gammal och bor i Gåshaga. Jag har varit verksam som kirurg i 30 år och därefter som divisionschef vid Huddinge sjukhus och chefläkare i region Stockholm. De senaste fyra åren har jag haft politiska uppdrag för KD såväl inom regionen som Lidingö. Varför började du engagera dig politiskt?Med min bakgrund som läkare är jag särskilt intresserad av hälso- och sjukvårdsfrågor. Det gäller såväl satsningar på friskvård som vård- och omsorg. Lidingö ska verkligen vara Hälsans ö. Det ska vara lätt att ta sig ut i naturen även för äldre och funktionshindrade. Äldreomsorgen ska vara trygg och säker. Kvaliteten och kontinuiteten inom omsorgen behöver bli bättre. Den medicinska ledningen måste stärkas och personaltätheten öka. Personalen ska förstå och tala svenska. Fler attraktiva seniorboenden och trygghetsboenden behöver byggas och biståndsbedömningen bli mer generös för de som är äldre än 80 år.På jourtid kl 17-22 och helger ska det finnas en jourcentral på Lidingö dit man kan vända sig för olycksfall och sjukdomsfall som inte kräver akutsjukhusets resurser. Vem är din politiska förebild?I svensk politik är det Alf Svensson. Han är klok, eftertänksam och insiktsfull. Efterträdarna Göran Hägglund och Ebba Busch har framgångsrikt utvecklat KD till en tydlig borglig röst som värnar subsidaritetsprincipen. Beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå. Det en gemenskap på ett ändamålsenligt sätt kan sköta ska den också få sköta. Samtidigt har staten en skyldighet att stödja där så behövs.Vad gör du helst på fritiden?Fritiden ägnar jag åt min familj med hustru, barn och barnbarn. Får jag tid över fördjupar jag mig i skönlitteratur, spelar bridge och tar långa promenader i Långängens naturreservat.Varför ska man rösta på dig/KD?Med min långa sjukvårdsbakgrund och politiska erfarenhet kommer jag att hävda omsorgs- och sjukvårdsfrågorna. Med en röst på KD stödjer man ett parti som betonar trygghet, valfrihet och omtanke. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Igår hade vårt kommunalråd Carl-Johan Sverige snack med Andreas Carlson!Ämnena igår var sjukvård och rättspolitik. Även intressanta frågor lyftes i slutet! 💙 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Kristdemokraterna Lidingö's cover photo ... See MoreSee Less
View on Facebook

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD