• Valfilmer 2014  Behåll Lidingös naturvärden!

  ”Kristdemokraterna Lidingö går till val på att Lidingös natur, med höga kulturhistoriska värden ska bevaras för framtiden. Därför vill vi ha en skogsvård som bevarar de här miljöerna till nästa generations Lidingöbor. Vi vill inte att vår ö ska växa igen och se ut som den här trista granskogen. Därför krävs en aktiv skogvård!”


  Trygga servicehusens framtid!

  ”Vi kristdemokrater värnar Lidingös äldre medborgare och er rätt att själva bestämma boendeform. Våra servicehus, i Baggeby och i Högsätra ska få finnas kvar där de ligger i dag så att ni som bor här även framöver kan få njuta av den här utsikten. Vi vill inte flytta Lidingös äldre till tex Lidingö sjukhus. Kristdemokraterna kommer att motverka alla planer att lägga ner eller flytta de populära serviceboendena från dess nuvarande plats.”


  Mindre buller och bevarad småskalighet!

  ”Lidingö har många trevliga områden men just Torsvik kan det bli bra mycket bättre. Vi vill däcka över här vid Torsviks torg och få bort bullret. Istället vill vi ha mer parker och mer plats för människor att röra sig, umgås och bo. Men det får inte ske till vilket pris som helst. Vi tänker stoppa alla förslag som innebär att Lidingö byggs sönder och blir en del av innerstaden. Vi ska utveckla Lidingö så som vi vill ha det i framtiden. Grönt, småskaligt och med mindre buller.”


  Nytt bad i Gångsätrahallen!

  ”Vi kristdemokrater vill rädda Breviksbadet som idag är i behov av en akut upprustning och vi vill utveckla Gångsätra med en ny bassäng och en multisporthall i samma byggnad. Det vill vi för att Lidingös föreningar och medborgare ska kunna ägna sig åt simning, friskvård och motion. Vi vill inte bygga ett stort och dyrt äventyrsbad, till exempel på Flaggberget. Lidingö behöver satsa pengarna där de behövs mest och inte på dyra prestigeprojekt som tar grönområden i anspråk.”