• Stadsbyggnad

  Varsamt och klokt byggande

  Kristdemokraterna vill se en fortsatt varsam utveckling av Lidingö präglad av småskalighet och anpassning till befintlig bebyggelsestruktur. Fler ska kunna äga sin egen bostad.

  · Fler radhus och villor och bostäder för unga vuxna ska byggas under mandatperioden.

  · Med inspiration från egna hemsrörelsen vill vi att människor med vanliga inkomster ska kunna bygga egna hem med hjälp av startlån och bosparande.

  · Rörligheten på bostadsmarknaden måste öka. Idag gör flyttskatter och amorteringskrav att många drar sig för att byta bostad. Äldre blir kvar i för stora hus samtidigt som barnfamiljer bor trångt.

  · Minska krånglet för privatpersoner. Den som äger en fastighet eller lägenhet ska få ett snabbt och professionellt bemötande av bygglovsenheten.

  · Äganderätten är en central princip för KD. Vi vill minska styrningen från det offentliga om vad man som privatperson kan bygga på sin mark. Kommunen ska inte ”tvinga” någon till att bygga vare sig med så kallade årsringar eller i en viss stil. Undantaget för detta är i öns kulturhistoriskt värdefulla områden.

  · Minska bullret från trafiken. Däcka över mellan broarna i Torsvik.

  Kristdemokraterna Lidingö– Vi gör det bättre!