• Carl-Johan Schiller

  Hej!

  Mitt namn är Carl-Johan Schiller och jag representerar KD som kommunalråd och gruppledare här på Lidingö.

  Jag är uppvuxen på Lidingö och bor fortfarande kvar på ön tillsammans med min fru och våra barn. Jag är 32 år gammal och arbetar för att Lidingö ska bli en tryggare ö med försiktig byggpolitik, bättre äldreomsorg och för att Lidingö stad ska ta ett större miljöansvar. Att värna våra stora grönområden är mycket viktigt.

  Att bo på Lidingö har för mig alltid varit en självklarhet. Det som har lockat mig och många andra till vår ö är den vackra naturen, bra och snabba kommunikationer in till Stockholm, högpresterande skolor och ett blomstrande föreningsliv för att nämna några exempel. Jag vill arbeta för att dessa och alla andra fördelar med Lidingö ska finnas kvar även framöver så att även framtida generationer kan leva ett gott liv här.

  En av mandatperiodens största utmaningar är att återupprätta tryggheten på Lidingö. Jag vill arbeta för färre inbrott och att alla ska känna sig trygga att vistas ute dygnet runt. Därför har fler väktare anställts, kameror satts upp på Lidingöbanans hållplatser och ett tiggeriförbud införts.

  Skolan, äldreomsorgen och stödet till dem som behöver hjälp, är viktigare än kommunala prestigeprojekt. Därför har vi Kristdemokrater alltid prioriterat kommunens kärnverksamheter först.

  Om du är nyfiken på oss i KD eller har förslag om hur Lidingö kan bli ännu bättre, hör gärna av dig!

  Med vänlig hälsning,

  Carl-Johan Schiller

  Tel: 0761 87 83 30

  Mail: carl-johan.schiller@lidingo.se