• Carl-Johan Schiller

  Hej!

  Mitt namn är Carl-Johan Schiller och jag representerar KD som kommunalråd och gruppledare här på Lidingö.

  Jag är uppvuxen på Bo gärde och bor numera på i Torsvik. Jag är 29 år gammal och arbetar för att Lidingö ska bli en tryggare ö med försiktig byggpolitik och högre kvalitet i våra verksamheter såsom skola och äldreomsorgen.

  Det är viktigt för att även framtida generationer ska kunna leva ett gott liv på Lidingö.

  Att bo på Lidingö har för mig alltid varit en självklarhet. Det som har lockat mig och många andra till vår ö är den vackra naturen, bra och snabba kommunikationer in till Stockholm, högpresterande skolor och ett blomstrande föreningsliv för att nämna några exempel. Jag vill arbeta för att dessa och alla andra fördelar med Lidingö ska finnas kvar även framöver.

  En av mandatperiodens största utmaningar är att återupprätta tryggheten på Lidingö. Jag vill arbeta för färre inbrott och att alla ska känna sig trygga att vistas ute dygnet runt.

  Skolan, äldreomsorgen och stödet till dem som behöver hjälp, är viktigare än kommunala prestigeprojekt.

  Att Lidingös särprägel, som en grön ö bevaras för framtiden är också väldigt viktigt för mig.

  Konkret vill jag arbeta för:

  ◦Ge duktiga lärare hög lön och möjlighet att utvecklas i sitt yrke.

  ◦Bygg Tor 2 i centrum.

  ◦Utveckla Gångsätra/Högsätra med ny bassäng och multisporthall.

  ◦Utöka det drogförebyggande arbetet tillsammans med föräldrar och föreningar.

  ◦Garantera att Lidingös kulturhistoriska bebyggelse vårdas och respekteras vid nybyggnation.

  Hör gärna av dig på:

  Tel: 0761 87 83 30

  Mail: carl-johan.schiller@lidingo.se

  Årsredovisning för kommunalråd Carl-Johan Schiller