• 40 miljoner till arbetsmarknadspaket i Örebro

  På Kommunstyrelsen i nästa vecka kommer den politiska ledningen i Örebro fatta beslut om ett arbetsmarknad- och tillväxtpaket motsvarande 40 miljoner kronor under tre år. Insatserna kommer bestå av utbildnings- och matchningsinsatser för att mildra effekterna till följd av Coronaviruset. Fokus på insatserna kommer ligga på utbildning och matchning samt att stödja befintliga och nya företag i deras kompetensförsörjningsarbete. (mer…)

 • Lunch till distansstuderande gymnasieelever efter påsk

  Örebro kommun kommer att erbjuda sina gymnasieelever lunch även under tiden som undervisningen är förlagd på distans. Erbjudandet gäller även de elever som inte är folkbokförda i Örebro kommun men som studerar på någon av de gymnasieskolor där kommunen är huvudman. (mer…)

 • Örebro kommun fortsätter arbeta för att främja näringslivet

  Örebro kommun fortsätter arbetet för att underlätta för det lokala näringslivet med anledning av Covid-19. Förra veckan togs beslut om att tidigarelägga möjligheten för restauranger att öppna sina uteserveringar och nu fattas också skarpa beslut för att ge anstånd kring kommunala taxor och avgifter.

  – I denna utmanande situation behöver vi alla örebroare hjälpas åt att få ett varmare och livskraftigt samhälle. Vi behöver hjälpa äldre som är isolerade, handla hos restaurang- och c...

 • Örebroare över 70 år får hjälp med handling

  Programnämnd social välfärd har beslutat att alla personer över 70 år som önskar det ska få hjälp med inköp av mat och andra viktiga varor. Ingen ska behöva ansöka om att få hjälp, utan det räcker med att vända sig till Servicecenter. Beslutet gäller från 23 mars fram till 1 juni, men kan komma att förlängas vid behov.

  Politikerna i Programnämnd social välfärd är alla överens om att alla initiativ som just nu tas i privata grupper och av olika organisationer och företag för att hjälpa ...

 • Utbyggnation av skolan i Mosjö

  Örebro växer i flera riktningar och barnen blir fler. Ett område där detta är extra tydligt är Mosjö. Törsjö förskola är därför på gång att byggas och beräknas stå klar under 2021. Nu går man vidare med en fördjupad förstudie för en utbyggnation av skolan i Mosjö.

  – Vi måste möta det växande behov av platser på både förskola och skola i det här området. Att nu fatta beslut om denna fördjupade förstudie visar att vi är ett steg närmare att nå dit, säger Marlene Jörhag, ordförande ...

 • Örebro – Sveriges mest hållbara kommun

  I Dagens Samhälles genomgång av Sveriges kommuner är Örebro den mest hållbara kommunen i kategorin ”Städer och stadsnära kommuner”. Rankingen utgår från FNs 17 globala mål och Örebro kommun hamnar före städer som Helsingborg, Linköping, Uppsala och Västerås.

  Örebro kommun samarbetar med flera aktörer för att bygga den smarta staden, producera energi på ett miljömässigt sätt och att återanvända restprodukter. Ett konkret exempel är den nya stadsdelen Tamarinden där kommunen tillsammans ...

 • Nytt slags HVB-hem ett välkommet tillskott i välfärden i Örebro

  Det nyöppnade HVB-hemmet Athena i Örebro har tillkommit genom ett samarbete mellan Socialnämnden och Funktionsstödsnämnden och utgår efter individernas behov.

  – Athena kan erbjuda en mer anpassad verksamhet för att möta målgruppens komplexa behov. Förhoppningen är att det ska leda till färre omplaceringar och ett bättre mående för de ungdomar som är i behov av detta stöd, säger Sara Maxe (KD), vice ordförande i Socialnämnden. (mer…)

  ...
 • Avgiftsfri skolbio på Roxy för kommunens alla skolelever

  I går beslutade Kulturnämnden att skolbioföreställningar på Bio Roxy ska vara avgiftsfri för skolor i Örebro kommun. Tidigare har skolorna betalat en avgift för skolbioföreställningarna, vilket har gjort att allt färre skolor nyttjar skolbio på Roxy. Kulturnämnden vill möjliggöra att så många som möjligt får del av skolbio som ett bra pedagogiskt redskap för lärande.

  – Jag är mycket glad för att Kulturnämnden beslutat att biograf Roxys skolbioföreställningar ska erbjudas avgiftsf...

 • Fasta busslinjer för skolskjuts

  Ansökningsperioden för att söka skola är här. Flera förändringar har gjorts för att processen ska löpa på smidigare under 2020. Antagningen till grundskolan väckte flera frågor under 2019 hos såväl politiker, rektorer, föräldrar och elever. Under våren valde man därför att tillsätta en extern utredning ledd av PwC för att synliggöra möjliga vägar framåt.

  Tre perspektiv var i fokus för det uppdrag PwC fick: barnperspektivet, rimlighetsperspektivet och myndighetsperspektivet. Utifrån int...

 • Nästa steg för nytt bad i Hästhagen

  Nu tas nästa steg i utvecklingen av ett nytt bad i Hästhagen då nödvändiga prover och tillståndsansökningar är inskickade. Just nu utreds förutsättningarna och nödvändiga tillstånd behandlas hos Länsstyrelsen och Miljönämnden. Planeringen för öppnandet av badet i sommar ligger fast.  

  – Det finns en efterfrågan på tätortsnära badmöjligheter, säger David Gelinder, presidieledamot i Programnämnd samhällsbyggnad. Inom tre kilometer bor det 28 000 människor och vår förhoppning är nat...