• Val 2018: Framtidstro för Örebro – Kristdemokraternas handlingsprogram

  Kristdemokraterna i Örebro presenterade under onsdagen, vid en presskonferens på Örebro Stadsbibliotek, sitt politiska handlingsprogram för mandatperioden 2019-2022.

  Med utgångpunkt i de tre värdeorden Trygghet – Frihet – Solidaritet vill vi ta oss an framtidsutmaningar och vara med och forma ett framtida Örebro som håller samman. Örebroarna ska kunna lita på välfärden; vård, skola och omsorg. Kristdemokraterna lovar inte allt till alla – men vi håller vad vi lovar.

  Vi vill att Örebro ska vara den bästa kommunen att bo, växa upp och leva i. I handlingsprogrammet beskrivs inledningsvis sex stora framtidsutmaningar och hur vår politik svarar på dem:

  Från otrygghet till framtidstro
  Vårt handlingsprogram är en politik som i stora delar handlar om människors behov av trygghet – från den yngsta till den äldsta. Du ska kunna lita på att få dina behov tillgodosedda – såväl, fysiska, psykiska som andliga. Människan är inte delbar, hon är en helhet och hon behöver olika stöd i olika delar i livet. Att familjerna själva ska kunna välja barnomsorg, eller kanske att vara hemma lite längre medan barnen är små, är viktigt för Kristdemokraterna. Därför vill vi införa en s.k. barnomsorgspeng på 6000 kr i månaden per barn till dess barnet är tre år.

  Att Örebro håller samman är viktigt. Vår politik utgår ifrån människans behov av trygghet i en kommun där vi bryr oss om varandra. Det handlar om möjlighet till egen försörjning för utlandsfödda, ett starkt näringsliv för utveckling, solidaritet med utsatta och tillgång till service även utanför tätorten.

  Vi vill även att familjecentralerna blir fler och att de har familjer med barn ända upp till 18 års ålder som målgrupp. Familjecentralerna har en väldigt viktig uppgift att både förebygga och grunda för ett gott liv samt förhindra att familjer och barn hamnar i utanförskap och psykisk ohälsa. Det är lättare och billigare att bygga trygga barn, än att laga trasiga vuxna.

  Vi vill att den som är över 85 år själv ska kunna välja boendeform utifrån sina behov, utan biståndsbedömning. Man ska kunna välja mellan olika boendeformer såsom seniorboende och trygghetsboende. Politiken ska stötta människor, inte styra över dem.

  Kulturen är livsviktig för människors välmående. Ett blomstrande kulturliv med ett nytt Kulturkvarter som nav för alla åldrar är en fråga som vi drivit länge. Det ska vara en mötesplats och innehålla vårt Stadsbibliotek och Kulturskola där unga får delta på sina villkor och skapa goda relationer. Vi vill också medverka till en hållbar miljöpolitik där bland annat solceller på alla offentliga byggnader är en del i det långsiktiga arbetet.

  Framtida samarbeten
  Vi går till val som eget parti, men är beredda att ta ansvar i en kommande kommunledning. Vi stänger dörren för ett framtida samarbete med ytterlighetspartierna på både vänster- och högerkanten. Kristdemokraterna har under 10 år varit med och styrt Örebros utveckling. Vi har byggt skolor och förskolor, varit med och format Sveriges mest attraktiva kommun vad gäller föreningsliv, miljö, idrott, förkortat handläggningstider för bygglov och solidariskt tagit emot många nyanlända och gett dem en fristad och möjlighet till en framtid. Det kommer vi att fortsätta med, avslutar Lennart Bondeson och Marlene Jörhag.

  Det Lokala handlingsprogrammet kan läsas i sin helhet här.

  Lennart Bondeson (KD) kommunalråd 0703-26 24 08

  Marlene Jörhag (KD) toppkandidat till kommunfullmäktige 0765-51 69 32