• 100-listan förankrad

    Ledningsgruppen för Koalitionen:  Dag Bergentoft (M), Dagmara Mandrela (SD), Göran Bernhardsson (KD) och Klas Lundbergh (L). Samarbetet löper på bra. Nu är den s.k. 100-listan (med 100 konkreta förslag på förbättringar av kommunen) förankrad i planeringen. Kommunens tjänstemän vet vad vi vill.