• Kampen mot skatteslöseriet

  Göran Bernhardsson , Dag Bergentoft och Klas Lundbergh framför Kommunhuset i Oxelösund
  Allians för Oxelösund har gjort två insatser i Kampen mot skatteslöseriet i Oxelösund:
  • Under våren begärde vi att kommunens inköp av tjänster från Kustbostäder skulle utredas. Detta för att få ner kostnaderna. Idag är utgifterna för Oxelösunds skattebetalare onödigt höga.
  • Den 14 juni debatterade Dag Bergentoft (M) med Linus Fogel (S) i P4 Sörmland. En av frågorna var Socialdemokraternas planer på att slösa bort ytterligare 24 miljoner skattekronor på Restaurang Läget.
  Läs mer nedan:
  Genom två motioner till Kommunfullmäktige begärde Allianspartierna en utredning av kommunens inköp av tjänster från Kustbostäder. Revisionsbyrån som gjorde utredningen skriver bl.a. följande:

  ”Kustbostäder uppfyller med nuvarande verksamhet med stor sannolikhet inte
  definitionen av ett allmännyttigt bostadsbolag. Något stöd för att driva verksamheten enligt affärsmässiga principer finns inte och att istället fortsätta bedriva verksamheten i Kustbostäder enligt självkostnadsprincipen är inte förenligt med den kommunala kompetensen. Kommunens köp av Kustbostäders tjänster är upphandlingspliktiga och bör konkurrensutsättas enligt upphandlingslagstiftningens förfaranderegler.
  Kustbostäder uppfyller inte det så kallade verksamhetskriteriet i reglerna om intern
  upphandling och med möjligtvis något undantag finns det inte något stöd för att
  direktupphandla tjänsterna från bolaget eller något stöd för annat undantag från
  upphandlingsplikt.”

  (S) reaktion på detta är att kommunen ska bilda ett driftsbolag för att göra internupphandling. Men då blir det ju inte konkurrensutsatt! Och kostnaderna för administration blir bara ännu högre!
  Den 14 juni var det politisk debatt i P4 Sörmland mellan Dag Bergentoft (M) och Linus Fogel (S). Ett återkommande nummer i debatten var 24. Hela 24 olika personer inom hemtjänsten inom en 14-dagarsperiod hos en hemtjänsttagare. Och ytterligare 24 miljoner för att bygga en kommunal restaurang.