• KD i topp om vård- och äldreomsorg

    I december 2021 visade en Demoskop-mätning att väljarna tycker att KD har bäst vårdpolitik. Vi får även högst förtroende när det gäller äldreomsorg. 

    Kristdemokraterna vill genomföra århundradets vårdreform, där sjukvårdsansvaret flyttas till staten på samma sätt som skett i Norge och Danmark. Våra grannländers vårdsystem är från 2002 respektive 2007, medan Sveriges är från 1862.

    Sverige lider nu av enorma vårdköer. Omkring 180 000 människor har redan väntat olagligt länge på den sjukvård de har rätt till. Rösta KD 2022 så kan vi Oxelösundare få en modern, jämlik och effektiv sjukvård.