• Lars Lundqvist från Nyköping ny gruppledare

    KD Sörmland har en ny gruppledare i Regionfullmäktige:  Lasse Lundqvist från Nyköping. Hans uppgift blir att tillsammans med M, Vfp och C styra Region Sörmland fram till valet 2026. Denna 4-partikoalition kommer att ha fokus på tre huvudområden:
    • Korta vårdköerna
    • Öka tillgängligheten till primärvård
    • Förbättra kompetensförsörjningen

    Göran Bernhardsson från KD Oxelösund sitter också med i Regionfullmäktige.