• Våra 28 platser i styret

  Nu är alla politiska nämnder och styrelser tillsatta. Och lilla KD fick sammanlagt 28 platser! En bra start för oss på denna nya mandatperiod, som på allvar börjar i januari. Den historiska maktöverlämningen – efter 72 år! – skedde med värdighet och värme på Kommunfullmäktiges sammanträde den 7:e december. KD har nu följande förtroendeposter att förvalta:

  • Kommunfullmäktige: 1 ledamot, 2 ersättare
  • Kommunstyrelsen:  1 ledamot, 1 ersättare
  • Arbetsutskottet (för Kommunstyrelsen):  1 ledamot
  • Valutskottet:  1 ledamot, 1 ersättare
  • Utbildningsnämnden:  1 ersättare
  • Vård- & Omsorgsnämnden:  1 ledamot
  • Miljö- & Samhällsbyggnadsnämnden:  1 ersättare
  • Kultur- & Fritidsnämnden:  1 ledamot
  • Kommunrevisor:  1 plats
  • Revisor för kommunens donationsstiftelser:  1 plats
  • Revisor för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund:  1 plats
  • Revisor för Kustbostäder, Oxelö Energi och FÖRAB:  3 platser
  • Valnämnden:  1 ledamot, 1 ersättare
  • Patientnämnden:  1 ersättare
  • Växelnämnden:  1 ledamot
  • God Man vid Lantmäteriförrättning:  1 plats
  • Kustbostäder AB:  1 ledamot
  • FÖRAB:  1 ledamot
  • Kommunala Pensionärsrådet:  1 ersättare
  • Kommunfullmäktiges Valutskott:  1 ledamot
  • Oxelösunds Hamn AB:  1 ersättare