• Nu gäller vår budget

  Den 9 november antog Kommunfullmäktige fyrparti-koalitionens budget för 2023. Några viktiga punkter:
  • 3,3 Mkr mer till skolan. S+V ville spara på Utbildningsnämnden med 3,3 Mkr men det stoppade vi.
  • 100.000 kr öronmärkt till Föräldrastödsprogrammet, ett av KD:s vallöften.
  • 750.000 kr till ännu snabbare Bygglov, också ett av våra förslag.
  • 6 Mkr till en ny Vågbrytare i Gästhamnen. Äntligen!
  Trots alla dessa satsningar får vi ett överskott med 1,1 Mkr för 2023 i budgeten. Sen kan mycket hända i dessa osäkra tider, men nu har vi iaf börjat bygga ”Ett snyggare, tryggare Okle!”