• Ulf Rosén leder KD Sörmland

    Ulf Rosén KD Sörmland

    Distrikt Sörmland valde enhälligt på sitt senaste årsmöte den 5 mars att utse Ulf Rosén som ny ordförande. Ulf föddes 1957 i Reijmyre och har lång erfarenhet som företagsledare, bland annat som delägare i Lindshammars Glasbruk och Reijmyre Glasbruk.

    KD Oxelösund välkomnar den trevlige och kompetente Ulf, och ser fram emot att han kommer att leda hela distrikt Sörmland tillsammans med sin styrelse genom valrörelsen 2022. #ettsörmlandattlitapå