• Engagera dig

  Ta det viktiga steget att bli medlem i Kristdemokraterna. Därmed gör Du ett viktigt ställningstagande som ökar våra möjligheter att påverka samhällsutvecklingen.

  Trygghet i det lilla är trygghet i det stora. I ett tryggt samhälle lever vi i gemenskap. Vi ser varandra, vi bryr oss om och vågar sätta gränser.

  Vi vill ge barnen en trygg uppväxt – och familjen möjlighet att själv bestämma över sin tillvaro. Det ger trygghet i vardagen. Äldre ska vi visa respekt, det är en grundsten. Av det
  följer en värdig äldreomsorg. Det är trygghet att veta att det finns bra hjälp, vård och omsorg att få när krafterna tryter och vi blir sjuka.

  Trygghet betyder allt i tider när företagen har det tufft och jobben blir färre. Vi ställer upp för varandra för att klara hus och hem när det blåser snålt. Vi vet värdet av entreprenörer
  som vågar satsa och skapa jobb åt fler.

  Vi vill ta ansvar. Förvalta jorden, inte förbruka den. Bekämpa fattigdom, förföljelse och
  förtryck – och ha civilkurage att säga ifrån när något är fel.

  Vi ska var och en ha möjlighet att utvecklas efter våra förutsättningar. Tillsammans kan du och jag göra skillnad. Bli medlem i Kristdemokraterna nu.

  Bli medlem här